donderdag 1 juni 2017

Voorlopig Programma Open Monumentendagen 9 en 10 september

Het programma voor de Open Monumentendagen ziet er voorlopig als volgt uit:

Opening
·        Openingshandeling (hopelijk door de Burgemeester van Renkum)
·        Lied uit het dubbeldagboek, door een dochter van één van de schrijfsters
·        Jufferswaardlied, speciaal geschreven voor de Open Monumentendagen en gezongen door Kees van der Does o.b.v. Aart v.d. Berg

Lancering van 2 nieuwe boeken over de Jufferswaard
·        Lancering dubbeldagboek: “Bivakkeertocht Renkum 1942”,, een dubbeldagboek geschreven door twee Zwolse meisjes van 15 en 17 jaar
·        Lancering boek “Pilo: feiten en verhalen”, historisch studie aangevuld met opgetekende mondelinge geschiedenis-verhalen

Rondleidingen (meerdere keren per dag)
·        Fotografie excursie door Hans Braakhuis
·        Langs de ruïnes steenovens en bijgebouwen o.l.v. speciale gidsen
·        Vogelexcursies met IVN gidsen
·        Vleermuizenexcursie op zaterdagavond 9 september o.l.v. specialisten

Foto- en videopresentaties
·        Foto's van de Jufferswaard van diverse topfotografen
·        Video’s van de baksteenindustrie (gedigitaliseerde oude films)

Jufferswaardse Kunst
·        Expositie en demonstratie van Jufferswaardse kunst door o.a.: Albert Ziëck, Ans van der Zweep en Wally Huijbrechts
·        Gedichten van Mieke Mintjes

Kinderactiviteiten
·        Stenen versieren door kinderen i.s.m. Fa. Zilverschoon
·        Beverspoor speurtocht naar beversporen in de Jufferswaard o.l.v. vrijwilligers van het Renkums Beekdal

woensdag 22 maart 2017

DETAILPLANNEN worden uitgewerkt en de eerste SUBSIDIETOEZEGGINGEN zijn binnen

Foto Karel Noy

Het Renkums OM Comité is druk doende het plan voor de Open Monumentendagen in detail uit te werken. Daartoe werken we in deze fase intensief samen met Renkums Beekdal (voor het hoofdresultaat, zie projectplan), met Renkum Leeft en RZC (voor de logistiek) en met het Cultuureducatieprogramma (voor de scholen) van de Gemeente Renkum.
Foto Karel Noy
Na de eigen reserveringen waartoe zowel Vijf Dorpen in 't Groen en het Historisch Genootschep Redichem hebben besloten is nu de eerste "externe" medefinancier/subsidiant over de brug. De A.C.van Deventer Stichting is bereid een deel van de kosten mee te dragen. Andere subsidieaanvragen zijn de deur uit. Voor de verschillende soorten activiteiten zijn de daarbij het best passende instellingen aangeschreven.

donderdag 16 maart 2017

NL-DOET DAG WAS EEN SUCCES

Het Historisch Genootschap Redichem had deze dag georganiseerd als voorbereiding van het terrein voor de Open Monumentendagen van 9 en 10 september aanstaande. Het was een reuze gezellige werkdag waaraan ca 15 mensen hebben deelgenomen. Het was prachtig weer en de stemming kon niet stuk. 
Het belangrijkste resultaat: het betere toegankelijk maken van de Jufferswaard via de Melkdam, is gerealiseerd met gebiedseigen materiaal door zwerfstenen uit het gebied naar de modderplek te kruien.


Een ander resultaat is het beter zichtbaar maken van het smalspoor dat er nog ligt langs de kleibult

Maar al zoekend naar stenen voor de modderplek op de Melkdam kwamen we tot een ontdekking: de stenen vloertjes die onder de droogrekken van de steenoven lagen, die liggen er nog steeds! We hebben er dus een archeologisch element bij gevonden.

vrijdag 3 maart 2017

GEDETAILLEERD PROJECTPLAN TER VOORBEREIDING VAN DE O.M DAGEN IN SEPTEMBER

Als basisdocumenten en communicatiemiddel met formele partners in dit Open Monumentendagproject het het Renkums Comité open monumentendagen een eigen projectdocument opgesteld met gedetailleerde informatie. Tijdens de rit kan dit nog wel worden bijgesteld, maar dit is waar we nu op koersen. Klik hier
Gaandeweg zullen de beoogde activitieten nauwkeuriger en fijnschaliger worden ingevuld, mede afhankelijk van wat de verschillende deelnemende organisaties kunnen bijdragen.

NL DOET 10 maart ter voorbereiding van de Open Monumentendagen

In samenwerking met de Vereniging 5 Dorpen in 't Groen en Ruud Schaafsma heeft het Historisch Genootschap Redichem het Renkums Comité Open Monumentendagen gevormd voor 8, 9 en 10 september 2017.

Ter voorbereiding van die Open Monumentendagen organiseert het HGR op 10 maart een NL-doet dag in de Jufferswaard


Hier leest u o.a. het volgende en u kunt zich daar ook nog aanmelden als vrijwilliger.

Opknappen Melkdam en Kleibult in de Jufferswaard

Veerweg 1, 6871 AV Renkum
Vrijdag 10 maart  10:00 - 17:00  10-20 vrijwilligers Buitenklus

Omschrijving
De belevingsmogelijkheden en -waarde van dit gedeelte bij de toegang van de Jufferswaard is beperkt en kan gemakkelijk opgeknapt worden. Dat gaan we doen i.s.m. de beheerder van deze uiterwaard.
We gaan takken knippen, zwerfvuil opruimen en modderplekken verbeteren met materiaal uit de Jufferswaard zelf
Resultaat
1/De overtollige takken langs de Kleibult zijn afgeknipt en opgeruimd
2/Het zwerfvuil langs de Kleibult en de Melkdam is opgeruimd
3/De ergste modderplekken zijn een beetje verhard met stenen en brokstukken van dakpannen die we langs de beek vinden, oprapen en kruien.
Bijzonderheden

Verzamelen voor het hek bij het begin van de Melkdam, aan de ingang in de Jufferswaard. Dat is vlak bij het begin van de Veerweg en het grote hek van de Parenco.

zondag 19 februari 2017

INFORMATIE OPEN MONUMENTENDAGEN en "KLASSENDAG" 2017

DIT IS HET INFORMATIEKANAAL VAN HET RENKUMSE COMITÉ OPEN MONUMENTENDAGEN, 
8-10 SEPTEMBER 2017.
Deze week is de landelijke informatie voor de Open Monumentendagen door het landelijk Projectbureau Open Monumentendagen verspreid onder de PLAATSELIJKE O.M. COMITÉS.

Het Renkumse O.M. Comité ziet uit naar uw deelname aan activiteiten op 1 of meerdere dagen in september. 8 September is al speciaal ingelast om de deelname van SCHOLEN VAN DE GEMEENTE RENKUM mogelijk te maken, maar, afhankelijk van het soort activiteiten, valt met ons te praten over andere dagen dan alleen 8-10 september. Wij beseffen dat de Airborneactiviteiten in deze periode ook belangrijk zijn.

De Renkumse OM dagen worden dit jaar georganiseerd bij de Steenoven ruïne in de Jufferswaard, entrée's bij de Veerweg in Renkum.

Dit zijn de algemene basisdocumenten die wij van het landelijk projectbureau kregen toegestuurd. Meer weten? Mail naar genootshapredichem@gmail.com
1. Bericht 1 2017
2. Inspiratiedocument Boeren, burgers en buitenlui - staand
3. Inspiratiedocument Boeren, burgers en buitenlui - liggend

Voor ons eerste bericht, klik hier

vrijdag 10 februari 2017

OPEN MONUMENTENDAGEN 9 EN 10 SEPTEMBER 2017 BIJ DE PILO

In samenwerking met de Vereniging 5 Dorpen in 't Groen en Ruud Schaafsma heeft het Historisch Genootschap Redichem het Plaatselijk Comité Open Monumentendagen gevormd voor 9 en 10 september 2017.

Jaarlijks kiest het Landelijk Projectbureau Open Monumentendag een thema en dit jaar is dat: "Boeren, Burgers en Buitenlui".

Onze O.M.-dagen passen uitstekend in dat thema, want wij organiseren deze dagen bij de STEENOVENRUÏNE IN DE JUFFERSWAARD in Renkum, bij Renkumers ook bekend als "de Pilo".

Niet alleen de ruïnes van de steenovens zelf  (ja, er liggen er niet 1 maar 2) maar ook de andere archeologische resten in de Jufferswaard zijn van belang: de Melkdam, de Kleibult, de restanten van de bijgebouwtjes, zoals het locomotiefhuisje en de 3 persinstallaties, de smalspoorresten en andere relicten die in het terrein te vinden zijn.

De eerste actie ter voorbereiding was de vorming van ons Plaatselijk Comité Open Monumentendagen (OM-dagen) in Renkum, een kleine kern bestaande uit: Ruud Schaafsma, Gertjan Renes, Hans Braakhuis en Lambert van Gils. 

Met het landelijk Projectbureau Open Monumentendag (POM), Staatsbosbeheer (SBB) en de Stichting Renkums Beekdal (SRB) is de samenwerking al vrij sterk, duidelijk en van harte. Met andere organisaties, zoals Renkum Leeft, Renkumse Molen en het Smalspoormuseum Heteren, evenals met de Gemeente en de Provincie, wordt nu gewerkt aan het starten van de samenwerking voor dit O.M. project.

De tweede voorbereidingsactiviteit vindt plaats op 10 maart. Dan wordt bij de Melkdam en de Kleibult een NL-doet dag georganiseerd. Na al het graafwerk dat hier in 2015 heeft plaats gevonden, gaan we het terrein minimaal herstellen ten behoeve van het daadwerkelijke en dagelijkse gebruik als struin-/wandelgebied.

Voor de OM-dagen zelf op 9 en 10 september zijn alle ideeën nog niet voldoende uitgekristalliseerd. Uw ideeën zijn welkom. We denken nu aan rondleidingen over het hele terrein, tentoonstellingen van steenovenzaken en kunst voor zover die betrekking heeft op steenovens en/of de Jufferswaard, misschien kleiën voor kinderen en/of broodjes bakken en: we geven dan een zeer bijzonder nieuw boekwerkje uit dat gaat o.a. over "de Pilo" in 1942.